QEWILÊ TAWISÎ MELEK…

QEWILÊ TAWISÎ MELEK…

Êzdîyatî, Nûçe No Comments on QEWILÊ TAWISÎ MELEK…

1.

Ya Xwedê! Blinde navê te

Blinde cihîyê te

Blinde p’adşatîya te.

2.

Ya Xwedê her tu xwedayî,

Her tu hêjayî medh û senayî

Ya Xwedê! her tu Xwedayî.

3.

Tu milk’ê canî

Tu melekê dilovanî

Ya Xwedê! her tu Xwedayî.

4.

Tu melekê mlk’ê merdî

Tu melekê e’rş gewreyî

Ya xwedê! ji berêda her tuyî heyî

Ya Xwedê!her tu Xwedayî.

5.

Ya Xwedê her tu k’ama r’uhayî

Tu melekê sûk û semayî

Tu t’am û k’am û r’ayî

Ya xwedê her tu xwedayî.

6.

Ya xwedê  tu xudanê cîn û insî

Tu xudanê e’rş û k’ursî

Tu melekê ga û me’sî

Ya Xwedê! her tu Xwedayî.

7.

Ya Xwedê tu xwedavandê seferî

Tu xudanê ceh û merî

Tu xudanê mîh û me’rî

Ya Xwedê! her tu Xwedayî.

8.

Ya Xwedê ji nava tuyî blindî

Tu ne çûne tuyî çendî

Nazoyî nezayî tu zendî

Ya Xwedê ! her tu Xwedayî.

9.

Ya Xwedê ! tu merdîdarê hûtî

Tu mendayê qût’î

Tu dilovanî Xwedayê kûtî

Ya Xwedê ! her tu Xwedayî.

10.

Ya Xwedê tu xudanê malî,xudan p’erde

Ya Xwedê!Te ne qafê ne xurde

Cîyê te li h’emû e’rde

Ya Xwedê! her tu Xwedayî.

11.

Ya Xwedê ! te ne r’enge 

Te ne awaze, ne dange

Te ne îndame , ne cenge

Ya Xwedê! her tu Xwedayî.
12.

Ya Xwedê tu welîyê ferza nimêjî

R’ewanan dip’ir’ejî

Tu milan ji milk’a biber’êjî

Ya Xwedê! her tu Xwedayî.

13.

Ya Xwedê tu hozanê t’evayî alem

Te t’obe danî bû ser Adem

R’abû Îsa kur’ê Meyrem

14.

Ya Xwedê! tu merdî dilovanî

Ezî k’etime,t’awîme,tu hozanî,

Tu him derdî him dermanî.
15.

Ya Xwedê tu unsê xurbeyî

Sûc û guneh û mişutî

Ya Xwedê her tu Xwedayî.

16.

Me naskirin,me kirin silav û geşe

Ya Xwedê tu me bibexşe

Ya xwedê! her tu Xwedayî

17.

Ya Xwedê her tuyî hayî

Û her tu Xwedayî

Ya Xwedê! tu serwarê şah û gedayî

Û her h medh û senayî.

18.

Ya Xwedê !tu Xwedayê em enzanin

Tu mirazî em daxwezin

Ya Xwedê!her tu heyî

Ya Xwedê ! her tu Xwedayî.

JI keşkûla şêx  H’emîd Hemqadî – EFRÎN 

Ji k’itêba “Qewlên êzdîyan” ya Silêman Cafer

Miqala me p'arvekin

0
 

Author

Related Articles

Leave a comment

Tevayî Malperê

Here Serî