Xwendevanên delal, em çend şieren  nivîsk’arê meyî h’izkirî SIMOÊ ŞEMO  ji k’itêba wîye “DILÊ BENGΔ r’aberî  we bikin…

Xwendevanên delal, em çend şieren  nivîsk’arê meyî h’izkirî SIMOÊ ŞEMO  ji k’itêba wîye “DILÊ BENGΔ r’aberî  we bikin…

Çand û Hunera me, Kavkaz, Nûçe 8 Comments on Xwendevanên delal, em çend şieren  nivîsk’arê meyî h’izkirî SIMOÊ ŞEMO  ji k’itêba wîye “DILÊ BENGΔ r’aberî  we bikin…

Here is the Music Player. You need to installl flash player to show this cool thing!

 

 

GELO KÊ BÛ ?

Gelo k’ê bû – nemamî  kir

Bona me?

Gelo k’ê bû kevir danî

Ser r’îya me?

Gelo k’ê bû, ku ji h’ubê

Fe’mnekir ?

Baxçê gula wî kore-kor

p’êpeskir?

Gelo k’ê bû -don li êgir

zedekir?

K’oç’ika h’ubê min ç’ûktîêda

danîbû,

Gelo k’ê bû – ha le’zêda

xirab kir ?

 

 

 

 

 

K’A TU C’IMA NEHATÎ ?

Dil-cegerê min h’elîyan,

Dû û derman bû qatî,

Ji h’uba te bûme dîn,

K’a tu çima nehatî?

Seh’et li min bûne sal,

Min unda kir ber û sî,

Şevekêda bûme kal,

K’a tu çima nehatî?

Dilê min bû şever’eş,

Şems nedîr da, min ne dî,

K’uye dêmê te gulgeş?

Gelo çima nehatî ?

Gulê berê xwe guhêr’î

R’exda bilbil min nedî

H’uba wan bû nifirî?

Lê tu çima nehatî ?

BES NÎNE ?

Gelo hebe, wekî r’okê

Derê dilê min nexî,

Agirê teda  temirîbe,

Bi destê xwe vênexî ?

Gelo dibe ez bîr bikim

Cefê h’ub û cezê te,

Hevalar’a xwe bighînim,

Û bivînimr’ênga  xwe?

Gelo dibe tu bihêlî

Dilê min r’okê betal,

Ku azabe h’ezar t’êlî

Minr’a bike gale-gal ?

Ê, bes nîne, tu bêy r’e’mê

Dilê min bikî k’an û k’af,

K’a xwedê te k’uye, k’uye ?

Bê îsafa, bê îsaf.

MIN TER’A ANÎYE

Min ter’a anîye h’ezar beyt’ê xweş,

Min ter’a anîye h’ezar-h’ezar gul,

Min ter’a anîye h’ezar kew, bilbil,

Min tar’a anîye dlê xweyî geş.

Min tar’a anîye k’ilama gêlî,

Min ter’a anîye sur’a naz û nûr,

Tu çawa bûka t’eze r’û xêlî;

Min ter’a anîye h’uba xweye k’ur.

Te bimbarek be çi ku min anîye,

Ew şuxulê teye, çi, çawa bikî,

T’ek hîvî dikim, dilê min anîye,

Fesal pê şabe, terkê lê nekî.

Miqala me p'arvekin

0
 

Author

Related Articles

8 Comments

 1. Xatûna Beravî (Moskva) October 5, 2016 at 00:31

  Далал джан очен приятно и трогательна !

   

 2. Ekatirina Ameyan /Helbest an/ October 5, 2016 at 00:33

  Mete Delal, sehete we xwash bona wan programme xwas

   

 3. Leyla Nac'o. /Tbilisi/ October 5, 2016 at 00:34

  Sahatbn xushka Dalal, bona van poezii bash. Am sadkn u dange tara shadbn.

   

 4. Heriknaza Meme /Fransae/ October 5, 2016 at 00:36

  Хушка Дэлал сэататэ хаш !!!!! Растижи шере Смое Шэмо ча хаш те сэкрне!!!!

   

 5. LAZGI October 5, 2016 at 10:07

  xushkam Dalal xde te xayke!!!!!!!

   

 6. Dilber/Ermenistan/ October 5, 2016 at 10:56

  Я Вас очень ценю и блогодарна за прекрасную работу

   

 7. Ismailé effé Bro November 5, 2017 at 22:17

  xuska Delal ez razibuna xwe tinim ji boy xwendina helbeté shayiré mezin nemir Simoyé Eliyé SHemo.mi ndoktoré mezin ji nezva nas dikir , qelema wi geleki neziki ruhé milet bu ji boy wé ji hiskiri réz girti bu,shikir iro ji alyé rewshenbiri u doktori Rizgané kuré wi cihé wi nahele betal. ji boy hurmeteké bidime we u shahiré mezin ezé helbesteke xwe .péshkeshi we bikim

  ji te durim weré shirin,ber çeven xwe tu ne diti
  zanim çiqas bedew rindi,béshikéda ber gohé min
  bi sitrana luri lawo dayika min ji minra goti
  luri lawo luri dikim da tu razéy
  ti biçuki zu mezibe ji te bikim vé daxazé
  hevra herin em weré me kevir kevir te bidim nasin
  ber çeven xwe tu bivine kaniyen zelal avén shirin
  kulilkén wan çiqas xasin.

  ji te durim waré shirin ber çevén xwe tu ne diti
  zanim mesela serpéhati,
  bisitrana luri lawo heji bésikéda
  dayika min ji minra goti ,
  luri lawo zu mezibe,
  hevra herin çiyayé Sipané xelat
  ber çeven xwe tu bivin,
  Xecé çawa guli birin,
  kijan shikefté gakuvi derket
  kijan zinari Siyabend çawa jorda hat ket
  luri luuri luuuri lawo……
  helbest dewame le min xwest çiqasiji kurti be diyari we bikim shahiré mezin hisreta welat çawa her Ezidiki dervayi welat tim dilé wida bu biminin xweshiyéda.

   

 8. Ismailé effé Bro November 6, 2017 at 01:15

  desté dayika min nazik u delal
  ked kedav kirin bi nexta helal
  bune koçer çune çiya
  kon vegirtin dor kaniya
  hri shushtin delaven ceman
  ris shkinin ‘teshi badan
  tli péçi zér dibirin
  buk xastin u céhez danin
  bi shev u roj birin anin hildan danin
  boy jiyané qet nawestin
  nava malé hertim her tisht
  ji van destan téne xwstin

  desté dayika min nazik u delal
  ked kedav kirin bi nexta helal
  destkesh kirin gayen cotyar
  çandin erden çol u beyar
  bejing hejandin dexil dan bé
  duwa kirin bere’ket ji xwedé
  óumbar kirin keda salé
  qet kém nedibu nané malé
  ar u arvan detar heran
  nané ewil ber tenuré
  qedegerin xéra miriyan
  réwi cinar neman bé ‘par
  kevin u teze digihishte hev
  keda isal ya sala par

   

Leave a comment

Tevayî Malperê

Here Serî