FERZÊN OLA ÊZDÎTÎYÊ…

FERZÊN OLA ÊZDÎTÎYÊ…

Çand û Hunera me, Kavkaz, Nûçe, Rojilatanavîn 1 Comment on FERZÊN OLA ÊZDÎTÎYÊ…

Nava dîn û dîyaneta /ol/ êzdîtyê, çawa nava h’emû ol û bawarîyên kevnar û yên îroyîn gelek ferz hene.
Her  êzdî  bi bîr û bawarîyên êzdîtyêva girêdaye û wana ser xwe ferz h’esab dike.
Nava ola êzdîtyêda ev ferz û guneh ji alîyê Şêx Adî û  H’evt Mêrên Dîwanêva hatine qebûl kirin.
Nava dîn û dîyaneta  êzdîyda sê peşk /çîn/ hene: şêx, p’îr û mirîd, k’îjan ji bav derbazî kur’ dibe, ew ferzeke , ku îzina t’u kesî nîne biguhêze.

Ferzên sereke nava dîn û dîyaneta êzdîtyê evin:

1.Êzdî ji dê û bavê êzdî çê dibe /tê dinyaê/
2.K’ê ji dînê êzdîtyê derk’et nikare veger’e ser vî dînî.
3. Zewaca nava êzdîya û şile’tê qedexeye .  Nabe yekî/yeke/ êzdî şile’têr’a bizewice.

Usa jî guneye zewaca

1.Şêx û p’îra
2.Şêx û mirîda
3.P’îr û mirîda
4.Zewaca Şêxê Adanî /Şêxê Şîxsina/ û Qat’anîya /Şêxûbek’ir/
5.Zewaca Şêxê Şîxsina û Şêxê Şemsanîyê /Şemsedîn, Ferxedîn, Sicadîn, Nasirdîn, Mala Şêxê R’eş/
6.Şêxê Şîxisna zewaca wan her t’enê t’evî Şêxê Şîxsina dibe
7.Zewaca Şêxê Şêxûbek’ir her t’enê t’evî Şêxê Şêxûbek’ira dibe
8.Zewaca Şêxê Şemsanîyê t’evî Şêxê $emsanîyê dibe
9.Zewaca p’îrê Hesmemana /p’îrê çil  p’îra/ her t’enê t’evî p’îrê  Hesmemana dibe
10.Zewaca  xûşk û birê axiretê guneye
Guneye:
11. 40 r’ojî zêdetir bimînî bê şêx û  p’irê axiretê /ferza biratîyê/
12. Şêx û p’îr ji xûdanê xwe dûr k’evin
13. Şêx û p’îr  xudanê  xwe biguhêzin
14.Mirîd xudanê xwe biguhêze
15. k’incê şîn xwekin
16.guştê xinzîr buxun
17.guştê dîk buxun
18.k’elem buxun
19.îçikê vexun
20.r’ojê çarşemê serê xwe buşun, ser rûyê xwe kurkin
21.tek’evine   zîyaretên /p’arêzgeh/ miletên din /dêr, mizgevt,sînagog/
22. avê bihermînin
23.destmala r’eş, piştî r’o çû ava bide serê xwe.

 

K’EREMÊ ANQOSÎ

Miqala me p'arvekin

0
 

Author

Related Articles

1 Comment

  1. Merxas February 12, 2016 at 22:29

    Xwede sehete bide te Kereme Anqosi

     

Leave a comment

Tevayî Malperê

Here Serî